A megvalósíthatósági tanulmányt készítünk projekt elindítása előtt, ami objektív és racionális módon feltárja a projekt erősségeit és gyengeségeit, lehetőségeket és veszélyeket, a végrehajtáshoz szükséges erőforrásokat, és végső soron a siker esélyeit. Leegyszerűsítve a megvalósíthatóság eldöntésének két fő kritériuma
a felmerülő költség és
az elérendő érték.
Így tehát egy jól megírt megvalósíthatósági tanulmány felvázolja az üzleti lehetőség vagy projekt történeti hátterét, leírja a terméket, tartalmaz számviteli kimutatásokat, az üzleti tevékenység és menedzsment részleteit, piackutatást, irányelveket, pénzügyi adatokat, beszámol a jogi követelményektől és az adóügyi kötelezettségekről is. Általában a műszaki fejlesztéseket és a projektek megvalósítását megvalósíthatósági tanulmány alapozza meg.

A megvalósíthatósági tanulmány legfőbb szerepe a döntés-előkészítésben van. Készülhet egy vállalkozási- vagy projektötlet több változatára is. Felbontható résztanulmányokra, melyek közül az alábbiakat tudjuk vállalni, elkészíteni:
Technikai megvalósíthatósági tanulmány
– Projektmarketing tanulmány
Pénzügyi megvalósíthatósági tanulmány
– Kockázatokra vonatkozó tanulmány
– Fenntarthatósági tanulmány
Pályázatok esetében is tudunk a megvalósíthatósági tanulmány készíteni, amely a pályázat elkészítésének egyik legfontosabb háttéranyaga.